ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 (อ่าน 8) 25 พ.ค. 66
รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2566 (อ่าน 98) 14 ม.ค. 66
การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 (อ่าน 171) 30 ก.ย. 65
กำหนดเปิดภาคเรียนที่2/2565 (อ่าน 158) 29 ก.ย. 65
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่1/2565 (อ่าน 176) 15 ก.ย. 65
กำหนดสอบกลางภาค (อ่าน 177) 26 ก.ค. 65
กิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 210) 26 มิ.ย. 65
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและ (อ่าน 198) 23 มิ.ย. 65
ขยายวันเปิดเรียน Onsite (อ่าน 232) 22 ม.ค. 65
ออกบริการชุมชน (อ่าน 238) 03 ธ.ค. 64
แนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 280) 02 พ.ย. 64
กำหนดฉีดวัคซีน Pfizer ของนักศึกษา (อ่าน 333) 09 ต.ค. 64
ประกาศหยุดเรียน Onsite ต่อเนื่อง (อ่าน 336) 10 ก.ย. 64
เลื่อนเปิดเรียน (อ่าน 298) 19 พ.ค. 64
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 308) 23 มี.ค. 64
กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่2/2563 (อ่าน 312) 29 ม.ค. 64
เทคโนฯบริการ (อ่าน 308) 15 ธ.ค. 63
รถรับส่ง เปิดภาคเรียน (อ่าน 299) 25 พ.ย. 63
การขอผ่อนผันตรวจเลือกรับราชการทหาร ปี2564 (อ่าน 450) 13 พ.ย. 63
ศึกษาดูงาน (อ่าน 349) 29 ก.ย. 63
แจ้งข่าววันเปิดเรียน (อ่าน 292) 21 มิ.ย. 63
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 285) 17 มิ.ย. 63
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 289) 25 ก.พ. 63
การแข่งขันกีฬาสีภายใน 16 -20 ธ.ค. 2562 (อ่าน 320) 07 ธ.ค. 62
กำหนดเปิดภาคเรียนที่2/2562 (อ่าน 306) 02 พ.ย. 62
ลงทะเบียน กยศ.ภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 355) 23 ก.ย. 62
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 284) 17 ก.ย. 62
การอบรมจิตอาสา (อ่าน 298) 13 ก.ย. 62