ฝ่ายบริหาร

นางพรไพลิน พรหมจรรยา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา